Handböcker

Att vara kommunalt anställd har sina fördelar, inte minst det ekonomiska skydd som följer med en anställning. Med boken "Din trygghet på jobbet" får du som brukar prata trygghet med anställda hjälp att förklara och berätta om alla de skydd som finns på en arbetsplats.

Boken är en introduktion och en översikt över all trygghet som följer med en anställning inom kommuner och landsting/regioner, allt som är bra att veta i början av anställningen fram till när arbetslivet närmar sig sitt slut. 

Med andra ord – när det finns behov av trygghet.

”Din trygghet på jobbet”  har skrivits av Annika Creutzer och är ett initiativ från KPA Pension som har finansierat utgivningen.

Boken riktar sig till dig som:

• arbetar med pensioner, löner, HR och andra personalfrågor inom kommuner och landsting/regioner.

• utbildar dig för att arbeta med olika personalfrågor inom kommuner och landsting/regioner.

• är chef eller arbetsledare och vill kunna svara på medarbetares frågor kring ersättning vid sjukdom, föräldraledighet, hur pensionen fungerar med mera.

• är fackligt ombud eller arbetar med utbildning eller annat i facklig regi.

• vill få en bra överblick över de olika försäkringarna och andra skydd i din anställning i en kommun eller landsting/region

• är allmänt intresserad av dessa frågor och vill lära dig lite om det mesta.

 

Ladda ner boken

Här finns hela pensionsboken i pdf-format. 

Ladda ner "Din trygghet på jobbet"

 

Om författaren

Annika Creutzer är en av våra mest välkända privat- ekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist, krönikör och har bland annat arbetat för Aftonbladet och Privata Affärer. 

Annika Creutzer är också en välkänd föreläsare och moderator och vi ser henne ofta ge smarta ekonomiska tips i morgon-tv-soffan.

)