Tolkning, tillämpning och tvist

Parternas pensionsnämnd

Det finns en pensionsnämnd med uppgift att lämna utlåtande avseende tolkning och tillämpning av bestämmelserna i detta avtal på begäran av part, KKP, pensionsadministratör för kommunala tjänstepensionsavtal samt försäkringsgivare som förvaltar kommunalt tjänstepensionskapital enligt AKAP-KL, KAP-KL, PFA01 och PFA98. Pensionsnämnden ska också besluta om indexering av arbetstagarnas pensionsförmåner, med undantag för avgiftsbestämd ålderspension, i enlighet med de normer som anges i bilaga 3.

Pensionsnämnden godkänner de försäkringstekniska riktlinjer som används vid beräkning av pension.

Pensionsnämnden kan godkänna annan arbetsgivare än i förhandlingsprotokoll 2005-12-08 till KAP-KL §§ 4 och 5 nämnda arbetsgivare enligt de kriterier som utarbetats i nämnden.

 

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.