Informationsträffar

Informationsträffar är ett bra sätt att erbjuda era anställda möjligheten att öka deras kunskaper inom pensionsområdet. De informationsträffar som vi erbjuder skiljer sig lite åt innehållsmässigt beroende på målgruppen. Nedan kan du läsa om de olika inriktningarna och kort om innehållet. Det går självklart att kombinera dessa och anpassa dem efter era behov och önskemål.

Information till era anställda med individuell rådgivning

Behovet av information är stort, särskilt för de som har lång tid kvar till pension. Vi erbjuder informationsträffar med möjlighet till individuell rådgivning.

Information till blivande pensionärer

Att gå i pension är något att se fram emot och glädjas åt. Men för många av dem som har kort tid kvar i yrkeslivet fram till pensionen är behovet stort.

Information till era förtroendevalda

I information till förtroendevalda erbjuder vi både informationsträffar och individuella genomgångar för era förtroendevalda.

Filmen som förklarar tjänstepensionen

För att ni på ett enkelt sätt ska kunna informera era anställda om fördelarna med att omfattas av en tjänstepension har vi tagit fram filmen ”Din tjänstepension”. Filmen hjälper er som arbetsgivare med pensionsinformation till era anställda, och stödjer er i arbetet med informationsplikten.

Så beställer du informationsfilmen