Avgiftsbestämd ålderspension – en fördjupning

Den här utbildningen riktar sig till dig som får frågor från anställda om tjänstepensionen/håller informationsträffar för anställda, och som känner att du behöver bättre kunskap om den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Syfte

Kursen ger dig en djupare kunskap om de bakomliggande reglerna för avgiftsbestämd ålderspension, så att du kan ge anställda bättre information om den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Innehåll

  • De viktigaste försäkringslagarna
  • Viktiga försäkringsbegrepp
  • Grundligt om traditionell försäkring
  • Grundligt om fondförsäkring
  • Risk i förhållande till avkastning
  • Pensionsförsäkringens olika avgifter
  • Grundligt om återbetalningsskydd
  • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
  • Viktigt att tänka på vid val av placering
  • Var går gränsen mellan pensionsinformation och pensionsrådgivning

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensioner och som får frågor från anställda om tjänstepensionen.