Hur kunde pensionskostnaden bli så hög?

Efter det här seminariet ska du ha fått en djupare förståelse för vilka mekanismer som påverkar pensionskostnaden, samt tips om hur du kan göra uppskattningar och bedömningar.

Innehåll

Personer byter arbetsgivare, även i högre ålder. Privatisering av verksamheter har också bidragit till en ökad rörlighet mellan sektorerna på arbetsmarknaden. Arbetsgivare efterfrågar särskild kompetens som ofta hänger samman med ålder och erfarenhet. För en stor grupp på arbetsmarknaden gäller fortfarande förmånsbestämda pensioner. Det innebär att kostnaden för pensionen är svårt att kalkylera för arbetsgivaren. Det här seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om varför pensionskostnaden för en nyanställd kan ge dig en obehaglig överraskning. Varför blev kostnaden så mycket högre än du kunnat föreställa dig? 

Det här tänker vi prata om:
  • Byter anställning inom samma pensionsavtal
  • Byter från ITP till KAP-KL/AKAP-KL
  • Lärarlyftet – påverkan på pensionen
  • Berör kort Tjänstepensionsbeskattningsutredningen

Målgrupp

Det här seminariet är speciellt framtaget för dig som vill veta mer om vilka faktorer som påverkar pensionskostnaden, t ex personalchef, HR, ekonomichef, pensionshandläggare.