Pensionsekonomi för dig som arbetar inom HR

Syftet med kursen är att på en övergripande nivå ge en förståelse kring pensionsekonomiska begrepp samt gå igenom de ekonomiska effekter som de kommunala pensionsavtalen orsakar.

Innehåll

  • Övergripande genomgång av pensionsavtalen för anställda och pensionsreglerna för förtroendevalda
  • Vad består pensionsskuld och pensionskostnader av?
  • Hur redovisas pensionsskuld och pensionskostnader i kommunens resultat- och balansräkning?
  • Hur påverkar reglerna i pensionsavtalen pensionskostnaderna?
  • Vilka kostnadsrisker finns och när kan de uppstå? Exempel kan vara: – när anställda avgår med pension före sin ordinarie pensionsålder – när beslut tas om särskildavtalspension eller pensionsförstärkning.

Vilka lagar och regelverk finns det som berör pensionsskuld och pensionskostnader och vad säger de? Under kursen tar vi även upp aktuella pensionsfrågor som berör kommuner och regioner.    

Målgrupp

Kursen vänder sig till personalchefer och pensionshandläggare och andra som är intresserade av pensionsekonomi utan att vara ekonomer.