Seminarium – AKAP-KL – för anställda födda före 1986

Att ge en inblick i möjligheten att använda AKAP-KL som fördel vid rekrytering. Seminariet hjälper er att ta ställning till när alternativet kan vara aktuellt och vad ni bör tänka på.

Syfte

I avtalet AKAP-KL finns en öppning att tillämpa pensionsavtalet även för anställd som är född före 1986. Ett krav är att lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Möjligheten kan vara bra att använda sig av vid rekrytering - särskilt när det är yngre personer som är vana vid avgiftsbestämda pensioner. De centrala parterna har skickat ut riktlinjer och gemensam information - vad säger dessa?

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som är ansvarig för personal- och förhandlingsfrågor.