Seminarium - nyheter inom pensionsredovisning

Den här seminariet håller vi i samverkan med Kommunalekonomernas förening. Det syftar till att ge dig en ökad förståelse för de nyheter inom pensionsredovisning som den statliga utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning nyligen har presenterat för regeringen.

Innehåll

Ändrade redovisningsregler av pensioner 2018 som Utredningen förordar

 • Fullredovisning av pensionerna
 • Verkligt värde på vissa finansiella instrument
 • Ändringar i diskonteringsränta och livslängd ska undantas i balanskravet (som kommunerna gör)
 • Pensionsstiftelse och försäkringslösning ska inte in i redovisningen, däremot i noter
 • Ska gälla från 2018-01
 

Vi kommer att fördjupa oss i:

 • Utredarens förslag
 • Skillnader mot dagens regelverk
 • Vilken effekt får förslaget på kommunens pensionskostnader?
 • På vilket sätt kommer RKRs rekommendationer påverkas?
 • Hur kommer förslaget påverka kommunens finansiella mål och nyckeltal?
 • Kommer kommunen få nya risker i sin balansräkning?
 • Hur kan kommunen möta dem?
 

Vi kommer även att beröra dessa områden:

 • Vad händer med pensionsskulden och pensionskostnaderna med en ny RIPS från 2017
 • Ökade kostnader på den förmånsbestämda ålderspensionen

Målgrupp

För dig som till exempel är ekonom, redovisningsansvarig eller ekonomichef och som arbetar med redovisning av kommunala pensioner och/eller har intresse av att lära dig mer om de förslagna nyheterna inom den kommunala pensionsredovisningen. 

 

 
kef_logotyp.jpg