TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring

Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för handläggningen av tjänstegrupplivförsäkringen och som anmäler dödsfall för utredning av rätt till TGL-ersättning.

Syfte

Utbildningen ger dig grundliga kunskaper om reglerna i TGL-KL och de administrativa rutinerna i samband med ett inträffat dödsfall.

Innehåll

  • För vilka anställda gäller försäkringen
  • Försäkringsskyddet under och efter anställningen
  • Vilka försäkringsersättningar finns det, vilka belopp kan betalas ut och till vem
  • Särskilt förmånstagareförordnande
  • Praktiska rutiner i samband med ett dödsfall, vilka blanketter ska användas och hur ska de fyllas i

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som administrerar tjänstegruppliv-försäkringsärenden.

Kurstillfälle

 

April 2020

Datum: 2 april

Tid: kl. 9.30–16.00 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)

Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm
Pris: 6 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 23 mars

Anmäl dig här >