Påverkan i praktiken fall 2016

En av de viktigaste delarna av bolagsstyrning handlar om att driva en dialog med de företag vi investerar i om frågor som miljö, arbetsförhållanden och korruption. Här visar vi ett par fall av vårt arbete under 2016.

Ellevio

KPA Pension är en av ägarna till elnätsföretaget Ellevio och som en del i ägarstyrningen genomförde vi under hösten 2016 ett första hållbarhetsmöte med bolaget. Vid mötet gick vi igenom samma typ av hållbarhetsfrågor som vi tar upp med våra noterade innehav. Särskild vikt lade vi vid hälsa och säkerhetsfrågor och Ellevio presenterade hur de systematiskt arbetar med att hantera de risker som finns i verksamheten för anställda och underentreprenörer.


Resultat av tidigare bolagsstyrningsarbete:

Under 2016 kom det till vår kännedom att ett av de bolag som KPA Pensions och Folksams gemensamma avdelning för ansvarsfullt ägande haft en lång dialog med valt att gå våra krav till mötes. Det handlar om det norska oljebolaget Statoil som sålde sin oljesandsverksamhet i Kanada.


Statoil

KPA Pension har sedan länge engagerat sig emot utvinningen av olja från oljesand i Kanada. 2010 stödde KPA Pension för första gången Greenpeace förslag till Statoils årsstämma angående ett avslut på bolagets oljesandsverksamhet i Alberta. Vi har fortsatt att stödja detta förslag i flera år och tillsammans med Greenpeace och WWF har vi även varit på plats i Alberta för att se oljesandsutvinningen med egna ögon och prata med representanter från oljebolag, lokala myndigheter och ursprungsbefolkning. Beskedet att Statoil nu
sålt sin verksamhet ser vi som en stor framgång.

 
KPA Pension i dialog med utländska bolag

I det fall KPA Pension får kännedom om att ett innehav bryter mot något av våra investeringskriterier påbörjar vi en dialog med bolaget för att få till en förändring. Ibland når våra ansträngningar inte fram och vi tvingas avyttra innehavet. Under 2016 fattades inte något beslut om uteslutning, men det inleddes dialog med sju (13) nya bolag på grund av allvarligare incidenter.

KPA Pension valde under året att godkänna Alstom för investering efter att ha varit uteslutet sedan 2008 på grund av det kritiserade Merowe-dammprojektet i Sudan. Alstom ignorerade då FNs uppmaning att stoppa dammbygget som kränkte mänskliga rättigheter när bebyggelse och bosättningar flyttades. Bolaget har sedan dess sålt sin energiverksamhet till GE och saknar närvaro i Sudan. Bolaget har även uttalat att det inte  kommer att återvända tills situationen i landet förändras. Likaså har det förbättrat sina processer som rör mänskliga rättigheter.


Kakaoinitiativ

KPA Pensions påverkansarbete rörande barnarbete och levnadsvillkor i kakaoindustrin fortsatte under 2016. KPA Pensions och Folksams gemensamma avdelning för ansvarsfullt ägande deltog bland annat tillsammans med flera andra nordiska investerare vid kakaoindustrins bransch- och hållbarhetsdagar i Abidjan, Elfenbenskusten. Under fyra intensiva dagar deltog KPA Pension i givande samtal med såväl intresseorganisationer och auditörer som i möten med bolag som Nestlé, Hershey med flera där KPA Pension
har aktieinnehav. Resan avslutades med ett besök på ett kakaokooperativ. Elfenbenskusten är världens
största kakaoproducent och mer än en tredjedel av världens kakao kommer därifrån. Det genomgående för vårt påverkansarbete är de stora utmaningar som ligger i arbetsförhållanden och barnarbete. Av dessa möten är det tydligt att kakaoindustrin sent omsider har vaknat och nu påbörjat det nödvändiga arbetet för att stärka arbetarnas och böndernas rättigheter och för att förhindra barnarbete i sina leverantörsled. KPA Pension kommer att fortsätta bevaka och följa upp med bolagen även från hemmaplan. Som investerare kan vi hjälpa till att sprida kunskap om ”best practice” och uppmuntra bolag som släpar efter att sträva efter att komma ikapp. Erfarenheterna från kakaoindustrin kan även tillämpas på andra, liknande branscher.