Påverkan i praktiken – fall 2017

En av de viktigaste delarna av bolagsstyrning handlar om att driva en dialog med de företag vi investerar i om frågor som miljö, arbetsförhållanden och korruption. Här visar vi ett par fall av vårt arbete under 2017.

Ellevio

KPA Pension är en av ägarna till elnätsföretaget Ellevio och som en del i ägarstyrningen genomförde vi under hösten 2017 ett hållbarhetsmöte med bolaget. Vid mötet gick vi igenom samma typ av hållbarhetsfrågor som vi tar upp med våra noterade innehav. Särskild vikt lade vi vid hälsa och säkerhetsfrågor och Ellevio presenterade hur de systematiskt arbetar med att hantera de risker som finns i verksamheten för anställda och underentreprenörer. Ellevio visade omfattande förbättringar av hållbarhetsarbetet sedan föregående hållbarhetsmöte.

Chevron

KPA Pension var med och lade ett förslag till Chevrons årsstämma 2017 för en uppdelning av ordförande-och vd-posten. Vi och andra investerare anser att det förhindrar en nödvändig omställning mot den utveckling som krävs för att uppfylla Parisavtalets mål. Vårt förslag stöddes i år av 39 procent av rösterna vid stämman.

KPA Pension i dialog med utländska bolag

I det fall KPA Pension får kännedom om att ett innehav bryter mot något av våra investeringskriterier påbörjar vi en dialog med bolaget för att få till en förändring. Ibland når våra ansträngningar inte fram och vi tvingas avyttra innehavet. Under 2017 inleddes dialog med åtta (7) nya bolag på grund av allvarligare incidenter. Vi har bland annat påbörjat dialoger med bolagen Enel och Siemens Gamesa på grund av deras inblandning i verksamhet kopplad till Västsahara, ett område som olovligen ockuperas av Marocko. KPA har varit engagerad i Västsaharafrågan under en längre tid. 

Under 2017 fattades beslut om att utesluta två bolag: Enbridge och Phillips 66. Båda har koppling till rörledningen Dakota Access Pipeline. Efter att fört en dialog med bolaget under 2016 utan större framgång så valde vi att lämna.

Kakaoinitiativ

Kakaoindustrin har länge kritiserats för sin brist på kontroll av barnarbete i leverantörskedjan, i första hand i Ghana, Elfenbenskusten, Nigeria och Kamerun där 70 procent av världens kakao produceras. Kakaon odlas på mindre gårdar och säljs därefter vidare genom komplexa leverantörssystem, vilket gjort det svårt för företag att ha kontroll över kedjan KPA Pensions påverkansarbete rörande barnarbete och levnadsvillkor i kakaoindustrin fortsatte under 2017. Under 2017 skrev KPA Pensions och Folksams gemensamma avdelning för ansvarsfullt ägande tillsammans med ett flertal investerare under ett brev med rekommendationer till och förväntningar på kakaobolagen.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

KPA skrev sommaren 2017 under ett brev till 62 globala banker angående hur de hanterar och redovisar klimatrelaterade utmaningar och möjligheter. Frågorna i brevet relaterar särskilt till rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som är finansvärldens internationella klimatupprop. Initiativet kom från Boston Common Asset Management och ShareAction. Under 2018 kommer Folksam få ta del av bankernas svar och en sammanfattande rapport.

I december ställde sig KPA bakom TCFD, vars ramverk ska mildra näringslivets klimatpåverkan Ramverket vilar på fyra huvudsakliga områden: Bolagsstyrning, strategi, riskhantering och relevanta mätvärden, vilka syftar till ett mer informerat beslutsfattande, bättre kapitaltilldelning samt jämförbarhet då det gäller data och information. Detta ska stödja företagens strävan efter att ge kvalitativ hållbarhetsinformation till finanssektorns intressenter, samt till tillsynsmyndigheterna.

TCFD grundades i december 2015 av det internationella organet Financial Stability Board, FSB.