Rapporter

Här kan du hämta några av våra viktigaste rapporter som visar hur vi placerar våra kunders pensionspengar, och hur vi gör för att påverka de företag vi investerar i.

Sammanställning av årets stämmor

Vi på KPA Pension bedriver ett aktivt arbete med att påverka företagen i linje med våra etiska placeringskriterier. I Sverige försöker vi påverka de företag som inte motsvarar våra förväntningar. Detta görs genom personlig kontakt, regelbundna besök och dialog direkt med företagen.

Besöken ger oss viktig kunskap för att kunna utöva påverkan mot företagen vi investerar i. I vår sammanställning från årets stämmor kan du själv se vilka frågor vi ställt och hur vi försökt påverka företag.  

 

Hur påverkar KPA Pension företag? 

Här kan du läsa mer om vilka frågor vi ställer på bolagsstämmor i företag vi investerar i.

 Bolagsstämmorapport 2018
 Bolagsstämmorapport 2017
 Bolagsstämmorapport 2016
 Bolagsstämmorapport 2014
 Bolagsstämmorapport 2013