gront-ar-skont.jpg

En ansvarsfull fastighetsägare

Långsiktighet och ansvarstagande är utgångspunkter för vårt fastighetsägande, såväl när vi köper och förvaltar som utvecklar våra fastigheter.

Genom att KPA Pensions kunder pensionssparar hos oss får vi kontinuerligt in pengar som vi måste förvalta på bästa möjliga sätt. Kunderna ska få en så trygg och etisk avkastning som möjligt, alltid genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. För att sprida riskerna fördelar vi våra investeringar på olika tillgångsslag. Därför investeras kundernas pengar i räntebärande värdepapper, aktier, så kallade specialplaceringar (onoterade tillgångar) – och fastigheter. Fastigheter står idag för sex procent av det totala värdet av tillgångarna på drygt 160 miljarder kronor.

Hållbara fastigheter

Vår fastighetsverksamhet präglas av ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Med det menar vi att hållbarhet genomsyrar hela verksamheten genom såväl miljöhänsyn (med tydliga miljömål och livcykeltänkande) som social hållbarhet (såsom trygghet och etik). Folksams hållbarhetsarbete utgår från påverkan, ständiga förbättringar och transparens. Ett sätt att kvalitetssäkra vårt arbete är att miljöcertifiera våra fastigheter. Vi vill:

  • Driva vår fastighetsverksamhet mot tydliga miljömål och aktivt arbeta med energieffektivisering.
  • Samverka och utveckla goda relationer och hållbara beteenden med kunder och intressenter, såsom leverantörer, bostads- och lokalhyresgäster.
  • Ha ett miljömedvetet och socialt hållbart förhållningssätt vid förvärv, förvaltning, uthyrning och projektverksamhet.
  • Fokusera på tydliga krav, uppföljning och ständiga förbättringar.

Vi brukar tala om ansvarsfullt fastighetsägande, helt i linje med vårt arbetolksams vision om att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Etik

Vi har ett etiskt förhållningssätt till förvärv, förvaltning och uthyrning. Det innebär att vi tar ett helhetsansvar för människa och miljö. Vi utesluter helt verksamheter som skadar människor. Därför hyr vi inte ut lokaler företag som producerar vapen, tobak, alkohol eller företag som bedriver kommersiell spelverksamhet.

 

Relaterade artiklar

Samarbete utifrån värderingar

Vi samarbetar och stödjer flera organisationer utifrån våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

blomslinga-2_2_RGB.png
)