grona_obligationer_870px.png

Gröna obligationer

På senare tid har det växt fram en ny möjlighet för oss att göra hållbara investeringar: Gröna obligationer. Det betyder att vi kan investera våra kunders pengar med låg risk samtidigt som de bidrar med resurser till omställningen till ett hållbart samhälle.
Gröna obligationer är räntebärande värdepapper där upplånade medel används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. En rad svenska kommuner, regioner och företag har börjat ge ut gröna obligationer för att finansiera miljöförbättrande projekt de senaste åren. För oss som investerare skiljer sig en grön obligation från en vanlig obligation på en viktig punkt: Vi måste veta hur låntagaren använder våra pengar för att säkerställa att de verkligen används till gröna syften. Vi kan bidra till en välfungerande marknad genom att ställa krav på urval av projekt och uppföljning av dessa.

Green Bond Principles

För att en investering ska bli aktuell kräver KPA Pension att den gröna obligationen lever upp till en standard som heter Green Bond Principles. Dessa principer anger att gröna obligationer ska användas för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar. Det kan vara projekt inom till exempel förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, utsläppsminskning eller avfalls- och vattenhantering. Men det kan också handla om hållbart jordbruk och fiske eller biologisk mångfald till lands och havs.

Investeringar i gröna obligationer för KPA Pensionsförsäkring AB

Emittent

Datum

Belopp (MSEK)

SBAB Jan -19 165
Nordic Investment Bank Jan -19 360
Världsbanken Okt -18 127
Världsbanken Jul -18 1 034
International Finance Corp Jul -18 414
International Finance Corp Jun -18 74
European Investment Bank Jun -18 12
KFW Jun -18 381
European Investment Bank Apr -18 1 393
Stockholms läns landsting Mar -18 83
Vellinge kommun Mar -18 200
European Investment Bank Jan -18 124
Örebro stad Dec -17 41
Specialfastigheter Nov -17 99
Östersunds kommun Nov -17 66
Malmö stad Nov -17 153
International Finance Corp Sep -17 1 156
Nordic Investment Bank Aug -17 207
Göteborgs stad Jun -17 164
Stockholms läns landsting Maj -17 150
Världsbanken Apr -17 1 283
International Finance Corp Mar -17 164
European Investment Bank Feb -17 100
Nederlandse Waterschapsbank Feb -17 65
European Investment Bank Jan -17 245
Nederlandse Waterschapsbank Jan -17 164
Västerås stad Nov -16 164
African Development Bank Nov -16 92
Norrköpings kommun Okt -16 64
Region Skåne Okt -16 117
Kommuninvest Okt -16 1 035
Nordic Investment Bank Sep -16 80
Örebro kommun Sep -16 40
Stockholms läns landsting Aug -16 11
Göteborgs stad Jun -16 362
Stockholms läns landsting Maj -16 195
Totalt   10 584


Investeringar i gröna obligationer för KPA Livförsäkring AB

Emittent

Datum

Belopp (MSEK)

KFW Jun -18 29
International Financial Corp Maj -18 3
Världsbanken Maj -18 8
European Investment Bank Maj -18 18
Region Skåne Maj -18 58
Kommuninvest Apr -18 100
Stockholms läns landsting Maj -17 55
Lunds kommun Maj -17 65
Region Skåne Okt -16 54
Totalt   390