Hållbarhetspolicy

KPA Pensions vision är att ”våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld”. Hållbarhet handlar om det ansvar vi har för att kommande generationer ska kunna leva ett bra liv. I en hållbar värld lever och konsumerar vi inom ramen för vad jorden producerar, i ett samhälle där alla människor har lika värde och rätt.

KPA Pensions ansvar

Vårt ansvar utgår från vår vision, från att våra kunder är våra ägare eller intressenter och från att hållbarhet är en god affär. Vår storlek ger oss styrka att påverka. Vi vill vara ledande i omställning mot hållbarhet därför att vi kan, vi vill och vi måste.

KPA Pensions verksamhet påverkar omvärlden på en rad olika sätt och vi ska engagera oss i och arbeta med mänskliga rättigheter, miljö och klimatarbete, antikorruption och hälsa. KPA Pensions strävan mot en hållbar värld ska präglas av långsiktigt goda affärer och vi ska vara transparenta kring vad vi vill och vad vi gör.

I vårt hållbarhetsarbete ingår följande områden:

  • Våra kunder och omvärlden
    • Vi ska arbeta med och uppmuntra våra kunders och samhällets engagemang i att förebygga skador på människor och djur, egendom och natur. Vi ska möta våra kunder med stor respekt för deras olikheter.
  • Hållbar kapitalförvaltning
    • Vi investerar våra kunders pengar lönsamt och hållbart. Vårt arbete med ansvarsfullt ägande är ett exempel på detta. Genom KPA Pensions placeringskriterier - miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption - påverkar vi de företag vi investerar i. Vi investerar inte i bolag som är aktiva inom framställning av vapen, alkohol, spel, pornografi och tobak. Eftersom vi inte kan påverka bolagen att ändra sin verksamhetsinriktning hamnar de under våra uteslutandekriterier. 
  • Vi ska leva som lär
    • Att leva som vi lär betyder att vi ska agera ansvarsfullt och främja hållbarhetsutveckling i vår egen verksamhet.