grona-vaxter.jpg

Hållbarhetsstrategi

Målet med vårt hållbarhetsarbete är att uppfylla kundernas önskemål om en trygg och hållbar pension. För att leva upp till det arbetar vi med etiska placeringar, ställer miljökrav på våra leverantörer och försöker leva som vi lär i vår egen verksamhet.

Strategin för vårt hållbarhetsarbete gäller både vårt interna arbete och de produkter och tjänster som vi erbjuder:

 • KPA Pension ska vara det ledande pensionsbolaget inom trygg pension och etiska placeringar
 • KPA Pensions strategiska inriktning är att uppfylla ägarnas, parternas och kundernas önskemål om en trygg och hållbar pension.
 • Hållbar utveckling ska genomsyra såväl KPA Pensions interna arbete som de produkter och tjänster som erbjuds för att generera affärsnytta och kundnytta samt en hållbar framtid för människa och miljö, eftersom:
   – Vår uppfattning är att etiska placeringar innebär stabilare och bättre avkastning eftersom välskötta företag är tryggare och långsiktigt mer lönsamma.
  – Den etiska positionen stärker varumärket och attraherar fler kunder i vår målgrupp vilket ger ökad lönsamhet och konkurrenskraft.
 • Vi ska leva som vi lär och KPA Pension ska arbeta för en minskad miljöbelastning av den egna verksamheten.
 • KPA Pension ska vara ledande på den kommunala tjänstepensionsmarknaden i debatten avseende etiska placeringar. 
 • KPA Pensions hållbarhetsarbete ska vara transparent och mätbart, eftersom
  – Vi ska verka för att minska klimatpåverkan från våra placeringar
  – Vårt påverkande hållbarhetsarbete ska generera ständiga förbättringar.

 

Relaterade artiklar

global-bild.jpg

Koldioxidavtryck

Vi arbetar aktivt med att minska våra koldioxidutsläpp. Det har vi gjort sedan 1998 då vi som ett av de första finansiella företagen i Europa miljöcertifierades enligt ISO 14001. Vi har varit koldioxidneutrala sedan 2003.

Läs mer