hander_466x250.jpg

Klimatgranskat sparande

KPA Pension är anslutna till Montreal Carbon Pledge vilket innebär att vi förbinder oss att mäta koldioxidavtrycket i våra aktieportföljer och offentliggöra resultaten. Vi är bland de första pensionsbolagen i Sverige som öppet redovisar vår koldioxidpåverkan genom våra investeringar.

Koldioxidavtrycket redovisas vanligen i form av tre olika indikatorer. Enligt dessa hade KPA Pensions totala investeringar i börsnoterade aktier följande koldioxidavtryck under 2015

  • De absoluta koldioxidavtrycket för aktieportföljen, motsvarande ägd andel av bolagens sammanlagda utsläpp, minskade till 531 041 ton (jfr 646 698 ton 2014), det vill säga 18 procents minskning.
  • Koldioxidintensiteten, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av bolagens marknadsvärde, minskade till 10,7 ton koldioxeid per förvaltade 1 miljon kronor (11,2). Det är långt under genomsnittet 20,2 för aktieindexet MSCI World.
  • Koldioxidintensiteten, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av bolagens omsättning, uppgick till 19,2 ton per omsatt 1 miljon kronor (20,7). Motsvarande siffra för MSCI World var 33,4.

Mätningen utfördes av South Pole Group.

De låga koldioxidavtrycket beror dels på att KPA Pension har avstått från att investera i vissa bolag med stora koldioxidutsläpp och kolberoende bolag, dels på att KPA Pension ställer höga krav på investeringar i energibolag. I mätningen ingår endast de indirekta växthusgasersom uppkommit ur bolagens verksamhet och produktion. Utsläpp genererade av bolagens produkter eller transporter ingår inte då relevanta data inte finns tillgängliga. Genom att granska företagens koldioxidavtryck kan vi driva på och ytterligare påverka dem i deras miljöarbete för att på lång sikt minska klimatrisken.

 

Tack för en klimatgranskad investering

När kommuner och landsting försäkrar sin pensionsskuld i KPA Pension så bidrar de till mindre koldioxidutsläpp i atmosfären – mot om pensionspengarna hade varit investerade i jämförbara globala aktier. Det tjänar både miljön och pensionsspararna på.

Vi vill bli ännu bättre

Men det räcker inte. Vi ser att det är de stora svenska industriföretagen som släpper ut mest koldioxid. Därför kommer vi att fortsätta påverka och kräva att energianvändningen sker på ett smartare sätt. När det gäller olja- och gasbolagen kommer vi att fortsätta vara en krävande investerare som vill se en omställning till mer förnybara energikällor.

Genom att fortsätta att granska och påverka företag, minskar vi långsiktigt klimatrisken och därmed också risken för lägre avkastning. Stort tack till alla som har varit med och bidragit till ett klimatgranskat pensionssparande.  

 
klimatgranskat_sparande_stor.gif

Ladda ner symbolen

Här ovan hittar du vår symbol för ett klimatgranskat sparande. Du kan ladda ner den och använda i ert eget material.

Ladda ner symbolen

)