hander_466x250.jpg

Klimatgranskat sparande

KPA Pension är medlemmar i Montreal Carbon Pledge sedan 2015. Det innebär att vi förbinder oss att mäta och redovisa aktieportföljens koldioxidavtryck. Avtrycket redovisas enligt en överenskommelse inom Svensk Försäkring i form av koldioxidavtryck i förhållande till portföljföretagens intäkter.

Under 2018 minskade vi vårt totala koldioxidavtryck vilket även MSCI World index gjorde. Det är ett resultat av att vi inte investerar i bolag med stora koldioxidutsläpp, till exempel kolberoende bolag.

 

Totala koldioxidavtryck - diagram KPA vs MSCI

 
Källa: Data från MSCI ESG Research Inc.

Tack för en klimatgranskad investering

När kommuner och regioner försäkrar sin pensionsskuld i KPA Pension så bidrar de till mindre koldioxidutsläpp i atmosfären – mot om pensionspengarna hade varit investerade i jämförbara globala aktier. Det tjänar både miljön och pensionsspararna på.