hander_466x250.jpg

Vi reducerar och kompenserar för koldioxidutsläpp

1998 blev vi som ett av de första finansiella bolagen i Europa miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi arbetar ständigt med att minska vårt eget utsläpp av koldioxid. Sedan 2003 har vi klimatkompenserat våra egna utsläpp.

Så här reducerar vi våra koldioxidutsläpp 

  • Vi är sparsamma med resurser och övergår successivt till förnybara naturresurser.
  • Vi har tydliga regler för tjänsteresor. För resor kortare än 60 mil tar vi tåget.
  • Vi ställer krav på att våra leverantörer ska arbeta med miljön på samma sätt som vi gör.
  • Vi integrerar miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.
  • Vi ser över våra administrativa rutiner för att minska antalet pappersutskick och öka mängden digitala kundhandlingar.

Så här kompenserar vi våra koldioxidutsläpp

  • Vårt kontor är sedan 2007 en så kallad Green Building vilket bland annat innebär att all el kommer från vindkraft. 
  • Vi kompenserar både för våra tjänsteresor och personalens arbetsresor till och från jobbet genom trädplantering i Vi-skogen. Vi har som mål att varje år plantera träd som kompenserar årets utsläpp två gånger. 

Agroforestry - nytta för miljö och människor

Koldioxidbindning via trädplanteringarna som Vi-skogen driver tar upp koldioxid under cirka 10 år. Ytterligare en positiv effekt är att bönderna runt Victoriasjön kan utveckla sitt jordbruk genom agroforestry. Det betyder att Vi-skogen samplanterar träden med böndernas grödor för att öka skörden.

 

Relaterade artiklar

Fastigheter_800x533.jpg

En ansvarsfull fastighetsägare

Långsiktighet och ansvarstagande är utgångspunkter för vårt fastighetsägande, såväl när vi köper och förvaltar som utvecklar våra fastigheter.

Läs mer

37 380 träd

2018 motsvarade vår klimatkompensation 37 380 träd och 140,7 hektar odlingsbar mark och att 136 familjer har fått möjlighet att lyfta sig själva ur fattigdom.