hander_466x250.jpg

Vi reducerar och kompenserar för koldioxidutsläpp

1998 blev vi som ett av de första finansiella bolagen i Europa miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi arbetar ständigt med att minska vårt eget utsläpp av koldioxid. Sedan 2003 är vi också koldioxidneutrala.

Att vara koldioxidneutralt innebär att våra reducerande åtgärder överstiger den koldioxid som vår verksamhet släpper ut. Den största delen av vår miljöpåverkan kommer från uppvärmning och resor.

Så här reducerar vi våra koldioxidutsläpp 

  • Vi är sparsamma med resurser och övergår successivt till förnybara naturresurser.
  • Vi har tydliga regler för tjänsteresor. För resor kortare än 60 mil tar vi tåget.
  • Vi ställer krav på att våra leverantörer ska arbeta med miljön på samma sätt som vi gör.
  • Vi integrerar miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.
  • Vi ser över våra administrativa rutiner för att minska antalet pappersutskick och öka mängden digitala kundhandlingar.

Så här kompenserar vi våra koldioxidutsläpp

  • Vårt kontor är sedan 2007 en så kallad Green Building vilket bland annat innebär att all el kommer från vindkraft. Under de senaste åren har vi också investerat i flera vindkraftverk.
  • Vi kompenserar både för våra tjänsteresor och personalens arbetsresor till och från jobbet genom trädplantering i Vi-skogen. Vi har som mål att varje år plantera träd som kompenserar årets utsläpp två gånger. 

Agroforestry - nytta för miljö och människor

Koldioxidbindning via trädplanteringarna som Vi-skogen driver tar upp koldioxid under cirka 10 år. Ytterligare en positiv effekt är att bönderna runt Victoriasjön kan utveckla sitt jordbruk genom agroforestry. Det betyder att Vi-skogen samplanterar träden med böndernas grödor för att öka skörden.

 

Relaterade artiklar

Fastigheter_800x533.jpg

En ansvarsfull fastighetsägare

Långsiktighet och ansvarstagande är utgångspunkter för vårt fastighetsägande, såväl när vi köper och förvaltar som utvecklar våra fastigheter.

Läs mer

22 fotbollsplaner med träd

2017 planterade vi 6 266 träd i Vi-skogen, det motsvarar 22 fotbollsplaner!

)