Fastigheter_800x533.jpg

En ansvarsfull fastighetsägare

Långsiktighet och ansvarstagande är utgångspunkter för vårt fastighetsägande, såväl när vi köper och förvaltar som utvecklar våra fastigheter.

Genom att KPA Pensions kunder pensionssparar hos oss får vi kontinuerligt in pengar som vi måste förvalta på bästa möjliga sätt. Kunderna ska få en så trygg och etisk avkastning som möjligt, alltid genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. För att sprida riskerna fördelar vi våra investeringar på olika tillgångsslag. Därför investeras kundernas pengar i räntebärande värdepapper, aktier, så kallade specialplaceringar (onoterade tillgångar) – och fastigheter. Fastigheter utgör 7 procent av totala värdet av tillgångar. Vid slutet av 2018 uppgick det totala värdet på våra fastigheter till cirka 11,3 miljarder.  

Etik

Vi har ett etiskt förhållningssätt till förvärv, förvaltning och uthyrning. Det innebär att vi tar ett helhetsansvar för människa och miljö. Vi utesluter helt verksamheter som skadar människor. Därför hyr vi inte ut lokaler företag som producerar vapen, tobak, pornografi, alkohol eller företag som bedriver kommersiell spelverksamhet.

 

Relaterade artiklar

Samarbete utifrån värderingar

Vi samarbetar och stödjer organisationer utifrån våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

blomslinga-2_2_RGB.png