Samarbete utifrån värderingar

Vi samarbetar och stödjer flera organisationer utifrån våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete.

Vissa projekt och föreningar stödjer vi med pengar och engagemang. Andra organisationer har vi valt att ansluta oss till. Det innebär att vi strävar efter att följa de riktlinjer och värderingar som dessa organisationer har när vi placerar våra kunders pengar.

Vi samarbetar med följande organisationer


Svenska FN-förbundet 
fnpartner2.jpg

År 2008 inledde vi ett samarbete med SvenskaFN-förbundet. Under 2016 fortsatte vårt stöd för kampanjen ”Flicka” och uppropet mot barnäktenskap. På många håll i världen nekas flickorskolgång, utsätts för könsstympning och tvingas in i barnäktenskap. Svenska FN-förbundet vet att när flickor får tillgång till utbildning och stöd, så påverkas samhället i en positiv riktning. För alla. De vill därför med kampanjen ”Flicka” öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.

Logotyp_viskogen_2018.png
Företagspartner till Vi-Skogen

Sedan 1998 har vi planterat träd i Vi-skogen. Genom trädplanteringen når vi vårt mål att vara koldioxidneutralt samtidigt som vi hjälper till att bekämpa fattigdom för småbönder i Afrika. Till och med 2017 har vi planterat 45 000 träd.


Vi-skogen har som mål att skapa ett grönt bälte kring Victoriasjön genom att plantera träd i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Samarbetet gör att vi både värnar om miljön och bidrar till att minska fattigdomen. Varje planterat träd tar nämligen upp koldioxid under cirka tio år.  Träden hindrar erosion och ger ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning. 


Vi är anslutna till följande organisationer

Global Compact

Vi är sedan 2002 anslutna till FNs Global Compact. Det betyder att vi har tagit ställning för att stödja FNs tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och en bättre miljö. Global Compact är grunden för våra etiska placeringar.


Principles for Responsible Investments PRI

Principles for Responsible Investments, PRI, är FNs riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. 2006 var vi som enda svenska deltagare delaktiga i att ta fram PRI, och kunde året efter skriva under det färdiga avtalet.


CDP

Vi är anslutna till CDP som är en oberoende ideell organisation som bygger upp världens största databas med klimatinformation. Cirka 2 500 organisationer använder sig idag av CDP för att redogöra för sina klimatstrategier och utsläpp av växthusgaser.  CDP driver världens enda globala redovisningssystem för klimatrelevant information.


Diversity Charter

Vi är anslutna till nätverket Diversity Charter och förbinder oss att aktivt arbeta med mångfald i den egna organisationer för att spegla samhället och våra kunder. 


Sweden Green Building Council

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council. Sweden Green Building Council är en ideell förening med medlemmar från  företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande och för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

 
Tobaksfakta

Under hösten 2016 tog KPA Pension beslutet att stödja Tobacco Endgame tillsammans med organisationen Tobaksfakta. Vi stödjer därför Ett Rökfritt Sverige år 2025 och Tobaksfaktas viktiga arbete att förhindra barn från att börja röka.

RealStars

Under 2014 blev vi vänföretag med RealStars. RealStars är en oberoende ideell organisation som verkar för en bättre värld fri från sextrafficking. Trafficking räknas numera som den näst största organiserade brottsligheten i världen och drabbar årligen miljontals människor. För oss är det naturligt att stödja arbetet mot en av de värsta kränkningarna av mänskliga rättigheter.

 

Relaterade artiklar

barn-global.jpg

Påverkan i praktiken

För oss och våra kunder är det viktigt att de bolag vi investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor och tar ansvar för sin verksamhet och de som berörs av den. Därför använder vi vårt aktieinnehav för att påverka bolagen i frågor som rör människor och miljö.

Läs mer