Vårt hållbarhetsarbete

KPA Pensions hållbarhetsarbete utgår ifrån att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld och i deras önskemål om en trygg och hållbar pension. Störst påverkan har vi genom våra investeringar av våra kunders framtida pensioner.

Våra medarbetare har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor och många har medvetet sökt sig till oss tack vare våra värderingar.

Karin Stenmar, hållbarhetschef