Bertil Repfennig ny VD i KPA AB

2001-02-23

Bertil Repfennig utsågs på fredagen till ny verkställande direktör i KPA AB efter Ingemar Alserud som begärt att få lämna sin anställning.

Bertil Repfennig är 51 år och var tidigare VD i Svenska Pensionsbolaget, ett annat av Folksams dotterbolag. Han har också, sedan Folksam i juni förra året köpte 60 procent av aktierna i KPA AB, varit ansvarig för samordningen mellan KPA och Folksam inom försäkringsområdet. Dessförinnan var han regionchef inom SPP och VD i Trygg Hansa Stiftelseservice.

Ingemar Alserud kom till dåvarande Kommunernas Pensionsanstalt 1994 med ägarnas uppdrag att bland annat omstrukturera KPA och utveckla affärsmässigheten så att dåvarande ägarna Kommun- och Landstingsförbunden skulle kunna bredda ägandet vilket alltså skedde i och med Folksams inträde som ny majoritetsägare i KPA.
- Ingemar Alserud har byggt upp det moderna KPA på ett mycket skickligt sätt. Nu är denna uppbyggnadsfas till ända och vi går in i ett nytt expansivt skede med nya förutsättningar och en snabb tillväxt, där premievolymen i KPA har vuxit med sex miljarder kronor från ett år till ett annat, säger Folksams VD Tore Andersson, styrelseordförande i KPA AB.

- Samarbetet med KPA och minoritetsägarna har hela tiden löpt harmoniskt och fortskrider i samma anda. Det är värdefullt både för KPA och hela Folksam att de gamla ägarna är med och vidareutvecklar våra kollektivavtalade försäkringslösningar, avslutar Tore Andersson.

För mer information eller kommentarer kontakta:

Tore Andersson, Folksam, styrelseordförande i KPA AB, tel 08-772 66 10
Bertil Repfennig, VD i KPA AB, tel 08-665 48 76, 08-772 70 57, 0708-31 66 87
Pressansvarig på KPA AB: Hans Söderström, tel 08-665 06 46, 070-652 62 20
Pressansvarig på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

)