Carina Lundberg till Folksam Kapitalförvaltning

2001-01-17

Carina Lundberg har knutits till Folksam Kapitalförvaltning som chef för området Marknad. Hon ansvarar för marknadsfrågor och samordning av värdepappersbolagen inom, KPA Fonder, Folksam LO-Fonder och Folksam-Tjänstemanna Fonder samt Spar-Liv inom Folksam Kapitalförvaltning.

 Carina Lundberg ersätter John Öihammar som ska arbeta med kompetensutvecklingsfrågor inom Folksam. Carina Lundberg har tidigare främst varit verksam inom fondförvaltning och kapitalförvaltning som bland annat VD för Stockholms Stads Allemansfond, S:t Eriksfonden och KPA Fonder och som bankdirektör i S-E-B med ansvar för området Placeringar inom Trygg-banken i Trygg-Hansa. Carina Lundberg är verksam som styrelseledamot i bland annat Hjärnfonden.
- Carina Lundbergs synnerligen gedigna branscherfarenhet tillför ytterligare kompetens till verksamheten, inte minst på fondmarknadssidan där vi ser betydande potential, säger Håkan Johansson, vice VD och chef för Folksam Kapitalförvaltning.

Carina Lindsten kvarstår som VD för Folksam Fond AB liksom Roland Paus för Folksam-Lo Fond och Lars Lönnquist för Folksam Tjänstemannafonder AB.

Ny VD för KPA Fonder AB blir Kerstin Grönwall. Hon kommer närmast från en tjänst som projektledare för pensionsvalen på KPA.
- Framgångarna i pensionsvalen, premiepensionsvalet och tjänstepensionsvalet PFA 98, visar tydligt att intresset för etiskt sparande ökar, säger Kerstin Grönwall.

För mer information kontakta:

Håkan Johansson, Chef Folksam Kapitalförvaltning, Vice VD Folksam Tel: 08 772 68 69
Carina Lundberg, Marknadschef Folksam Kapitalförvaltning Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89
Kerstin Grönwall, VD KPA Fonder AB Tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97

)