KPA Pensionsförsäkring sänker återbäringsräntan

2001-03-26

KPA Pensionsförsäkring AB sänker återbäringsräntan på traditionell pensions-försäkring till 7 procent. Sänkningen gäller från och med 1 april för både befintligt och nytt sparande.

- Vi har tidigare sagt att vi vill verka för en tydligare koppling mellan avkastning och återbäring och har därför beslutat att justera åter-bäringsräntan med tätare intervaller, säger Jan Paju, vd för KPA Liv- koncernen där KPA Pensionsförsäkring AB ingår. Förändringar på världens börser samt i ekonomin i stort kommer därför att slå igenom snabbare på återbäringsräntorna än förr.

Räntenivån 7 procent är före skatt och före kostnader relaterade till kapital.

För mer information kontakta:

Jan Paju, vd KPA Liv, tel: 08-665 06 84, 070-548 68 03
Presstelefon: 070-652 62 20

)