KPA Pensionsförsäkring sänker återbäringsräntan

2001-04-26

KPA Pensionsförsäkring AB sänker återbäringsräntan på traditionell pensions-försäkring från 7 till 5 procent. Sänkningen gäller från och med 1 maj för både befintligt och nytt sparande.

- Vår målsättning är att kopplingen mellan avkastning och återbäring ska vara tydligare och när det sker stora förändringar på världens börser kommer justeringarna av återbäringsräntan att ske med tätare intervaller, säger Jan Paju, vd för KPA Liv- koncernen där KPA Pensionsförsäkring AB ingår. Det är därför vi nu gör en ny justering bara en månad efter den förra. Räntenivån 5 procent är före skatt och före kostnader relaterade till kapital.

För mer information kontakta:

Jan Paju, vd KPA Liv, tel: 08-665 06 84, 070-548 68 03
Presstelefon: 070-652 62 20

)