KPA missgynnar inte kvinnor

2001-08-29

KPA är idag det enda försäkringsbolag som för samtliga pensionsprodukter har könsneutrala förmåner. Kvinnor som sparar i KPAs privata pensionsförsäkring får inte lägre pension än män.

Samma summa sparande ger samma utbetald pension såväl för män som för kvinnor.
– När vi startade vår privata pensionsförsäkring kändes det naturligt att ge samma pension till män och kvinnor, bl a mot bakgrund av att 80 procent av vår målgrupp är kvinnor anställda i kommuner och landsting. Vi har aldrig tyckt att argumentet håller att kvinnor lever längre än män och därför ska ha lägre pension, säger Jan Paju, vd för KPA Liv.

Bakgrund

I oktober förra året kritiserade tre fackförbund det faktum att kvinnor kan få betala upp till 20 procent högre premier för sina privata pensionsförsäkringar än män. Debatten ledde till att försäkringsbolagen nu har utrett frågan. Den 27 augusti presenterade Försäkringsförbundet en rapport som bland annat föreslår att premierna ska vara desamma för kvinnor och män, åtminstone när det gäller pensionsförsäkringar med kort utbetalningstid (fem respektive tio år).

För mer information kontakta:

Jan Paju, vd KPA Liv, tel. 08-665 06 84, 070-548 68 03
Anne-Lie Öberg, pressekreterare, tel 08-665 48 72, 070-374 40 33
Presstelefon: 070-652 62 20

)