KPA och Hjärt-Lungfonden i samarbete kring Hälsans Stig

2001-11-23

KPA och Hjärt-Lungfonden inleder ett samarbete kring Hälsans Stig som syftar till att öka användningen av stigarna runt om i landet och därmed främja folkhälsan. Genom samarbetet får Hjärt-Lungfonden, som i Sverige äger rättigheterna till konceptet, mer resurser för att stimulera intresset för stigarna och för KPA som etiskt pensionsbolag, är det ett sätt att i handling visa att företaget tar ett uttalat ansvar för människa och miljö.

Hälsans Stig är promenad- och motionsslingor som anläggs längs attraktiva promenadstråk runt om i Sverige. KPA blir Hjärt-Lungfondens första nationella sponsor för Hälsans Stig och avtalet sträcker sig över tre år. Hälsans Stig och KPA kommer tillsammans att genomföra en rad aktiviteter som syftar till att stimulera människor att promenera mera.

– Hälsans Stig är ett utmärkt koncept för att främja folkhälsan. I det moderna samhället rör vi oss allt mindre, därför är alla initiativ som syftar till att öka rörelse viktiga. KPA är ett etiskt pensionsbolag som tar ett långsiktigt ansvar för människa och miljö. Detta är ett av flera sätt för oss att ta detta ansvar, säger Bertil Repfennig, vd för KPA AB.
– Vi är mycket glada över KPA som samarbetspartner. Vi har gemensamma värderingar. Med KPAs stöd kommer vi att bli mer aktiva i vår opinionsbildning för lågintensiv motion och kunna anlägga ännu fler stigar, säger Tove Bångstad, verksamhetschef på Hjärt-Lungfonden.

Det är respektive kommun som tillsammans med Hjärt-Lungfonden tar initiativet till att anlägga en Hälsans Stig. Hittills har det anlagts drygt 50 Hälsans Stig runt om i Sverige.

På Hälsans Stig är varje kilometer utmärkt så man alltid vet hur lång sträcka man tillryggalagt. Utmed slingorna finns ett antal översiktskartor som beskriver slingan och området omkring. Hälsans Stig kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer.

Förebygger hjärt- och kärlsjukdomar

Idén till Hälsans Stig kommer från den Irländska Hjärtfonden och syftet är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Regelbunden fysisk aktivitet, exempelvis i form av raska promenader, bidrar till förbättrat välbefinnande och ökar möjligheterna att bevara funktionsförmåga och oberoende in i ålderdomen. Ett flertal vetenskapliga artiklar visar också att regelbunden fysisk aktivitet påtagligt minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, övervikt och diabetes.

För mer information, var vänlig kontakta

KPA AB
Bertil Repfennig, vd
Tfn: 08-665 04 00
Email:bertil.repfennig@kpa.se

KPAs pressjour: 070-652 62 20

Hjärt-Lungfonden
Roger Höglund, informationschef
Tfn: 08-566 24 231
Email: roger.hoglund@hjart-lungfonden.se

)