Slutresultat i PFA 98: Framgång för KPA i viktigt pensionsval

2001-01-16

Tjänstepensionsvalet år 2000 för de kommun- och landstingsanställda är nu avslutat. De två valbolagen Pensionsvalet PVAB och Statens pensionsanstalt presenterar i dag sin preliminära statistik.

Vi klarade KPAs målsättning som var att få 10 procent av de aktiva väljarna. Det är glädjande att kombinationen av god avkastning, låga avgifter och etiska kriterier varit så framgångsrik, kommenterar Kerstin Grönwall, projektledare för pensionsvalen på KPA.

Totalt har närmare 1 miljon valpaket skickats från valcentralerna Pensionsvalet AB och Statens Pensionsverk. 598 683 personer, det vill säga 60 procent har gjort ett aktivt val för sin tjänstepension. Totalt vill de flesta ha en fondförsäkring, där pengarna placeras i aktier.

- Vår ambition var att få ett högt valdeltagande. Nu är valdeltagandet lika högt som när de privatanställda arbetarna valde i SAF/LO-valet 1998. Men vi vet i dagsläget inte hur många som medvetet valt att inte skicka in sin blankett för att de var nöjda med det grundalternativ som erbjöds. Det är något som också måste vägas in i slutresultatet. Vi gör nu en undersökning för att ta reda på hur många som medvetet avstått från att skicka in sin valblankett och vilka skäl de haft, säger Kerstin Grönwall.

De som inte skickade in sin blankett får sina pengar placerade hos KPA i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd. I april får alla dessa möjlighet att välja bort återbetalningsskyddet om de så önskar.

För mer information kontakta:

Kerstin Grönwall, projektledare pensionsvalen, KPA
Tel: 08-665 48 57, 070-372 27 97
KPA pressjour
Tel: 070-652 62 20

)