KPAs kontrollsystem är tillförlitligt

2001-01-17

I samband med samordning av Folksams och KPAs kapitalförvaltning gjordes vid årsskiftet en större förändring av KPAs aktieportföljer. En stor mängd transaktioner verkställdes under kort tid och några placeringar gjordes i företag, vilka inte uppfyller KPAs hårda etiska kriterier. Detta upptäcktes dock omgående och försäljning av innehaven skedde snarast.

- Misstag har skett och det är mycket olyckligt. Men de felaktiga placeringarna upptäcktes omedelbart, och vi har fått bevis för att våra kontrollsystem är säkra, kommenterar Carina Lundberg, vd KPA Fonder.

För mer information kontakta:

Carina Lundberg, vd KPA Fonder
Tel: 08-665 48 56, 070-634 29 89
KPA pressjour
Tel: 070-652 62 20

)