KPA har vunnit utmärkelsen Guldkanten

2002-09-25

KPA har vunnit Pensionsakademins utmärkelse Guldkanten 2002 för broschyren "En bättre framtid". Juryns motivering lyder:

"Skriften erbjuder saklig och begriplig information, är välskriven och formgiven på ett sätt som gör informationen pedagogisk, lättillgänglig och överskådlig. Den ger klara svar på många av de frågor som kommunalt anställda har inför valet av förvaltningsform för den egna tjänstepensionen."
- Vår utgångspunkt var att informationen skulle vara lätt att förstå, samt att broschyren skulle ge både överskådlighet och fördjupning, säger Carina Ahlberg, PR- och pressansvarig, KPA.

Broschyren "En bättre framtid" används för att informera 28-åringar och nyanställda inom kommun och landsting om PFA valet och KPAs produkter.

SPV har tagit initiativet till Pensionsakademin som ska verka för att information om pensioner och förmåner blir enklare och mer inspirerande. I samband med inrättandet av Pensionsakademin har SPV också instiftat priset – Guldkanten. I juryn för priset sitter nio ledamöter från såväl pensions- som kommunikations-branschen.

KPA mottog utmärkelsen av statsrådet Britta Lejon å Pensionsakademins vägnar vid de årliga Pensionsdagarna i går kväll den 24 september.

För mer information kontakta:

Carina Ahlberg, PR- och pressansvarig, KPA
Tel: 070-690 48 97, 08-665 06 55
KPA Pressjour
Tel: 070-652 62 20

)