Wiveka Looström ny vd för KPA Kapitalförvaltning AB

2002-02-05

KPAs nuvarande försäljningschef Wiveka Looström föreslås bli ny vd i KPA Kapitalförvaltning AB. Beslut fattas av bolagets styrelse senare i februari.

Wiveka Looström är 36 år och kom till KPA 1998. Hon var tidigare bland annat försäljningschef för SEBs privatmarknad i Stockholm, distriktschef inom Skandia och regionchef för Sparliv/Sparfond.

För mer information kontakta:

Wiveka Looström
Tel: 0703-722796, 08-665 06 19

Håkan Johansson
Vice vd, samt chef för Kapitalförvaltning, Folksam
Tel: 08-772 68 69

KPA Pressjour
Tel: 070-652 62 20

)