Information om pensionsutbetalningar

2003-01-17

Sammanfattningsvis anger vi nedan de viktigaste förändringarna inom pensionsområdet som gäller från och med januari 2003 och som berör cirka 300 000 pensionärer.

  • Från och med årsskiftet betalar Försäkringskassan ut allmän pension även för pensionärer inom det kommunala området. Det innebär att pensionärerna får sin pension via två utbetalningar istället för en. Förändringen grundas på ett riksdagsbeslut.
  • Den allmänna pensionen har reformerats, vilket bland annat innebär att Folkpension och ATP ersätts med nya begrepp, garantipension och tilläggspension.
  • De kommunala pensionsavtalens samordningsbestämmelser anpassas till den nya allmänna pensionen.

För flertalet kommer nivån på pensionen att vara densamma som tidigare.

Många har ställt frågan: Vad kommer jag att få i pension? Besked om den kommunala tjänstepensionens storlek har inte gått att ge förrän i början av januari. Det är ingen skillnad mot tidigare år. Information om nivån på pensionen har pensionärerna inte fått förrän i januari förut heller.
– Det beror bland annat på att storleken på den kommunala tjänstepensionen är beroende av den allmänna pensionen och uppgifter om den kan inte Försäkringskassan ge tidigare, säger Bertil Repfennig, vd KPA AB.

Men eftersom flera viktiga förändringar skett samtidigt, har många haft svårigheter att tränga igenom innebörden av samtliga ändringar. Det har lett till att många pensionärer efterfrågat information från bland annat Försäkringskassan, men även från KPA.

Information under hösten

Redan under hösten har berörda KPA-pensionärer fått information om att allmän pension och tjänstepension kommer att betalas ut via två utbetalningar. Försäkringskassan har varit avsändare till informationen.
– Vi har utgått ifrån att många skulle höra av sig och ha frågor om sin pension och vi har därför hög beredskap för att kunna svara på frågor, säger Bertil Repfennig. Den här veckan har vi skickat ut insättningsbesked till pensionärerna där vi redovisar den kommunala tjänstepensionens storlek. På beskedet påminner vi om att Försäkringskassan betalar ut den allmänna pensionen från och med januari 2003.

För mer information kontakta

Bertil Repfennig, vd KPA AB, tel: 08-665 08 39, 0734-39 33 06
Lars-Olov Ohlsson, vd KPA Pension AB, tel: 08-665 06 44, 0734-39 33 62
KPA Pressjour, tel: 0734-39 33 86

)