KPA - Högst avkastning för andra året i rad

2003-03-10

KPA Pensionsförsäkring AB hade både 2001 och 2002 den högsta avkastningen av alla pensionsförsäkringsbolag i Sverige.

För 2001 var avkastningen – 0,9 procent. Och för 2002 var avkastningen –1,1 procent*, vilket kan jämföras med en avkastning på – 9,7 procent som det genomsnittliga livförsäkringsbolaget nådde.
– De stora vinnarna är de anställda i kommuner och landsting som genom tjänstepensionsavtalet PFA har sin individuella del av pensionen placerad i KPA Pensionsförsäkring, säger Bertil Repfennig, vd för KPA AB.

Dessutom är KPA Livförsäkring AB det enda livbolag som för 2002 kan visa en positiv avkastning, +1,3 procent.

*Siffrorna innebär till exempel att 100 kronor placerade i KPA Pensionsförsäkring AB inför 2001 vid utgången av 2002 var värda 98 kronor. Hade beloppet istället placerats i det genomsnittliga livförsäkringsbolaget hade endast 88 kronor återstått. Att de 100 kronorna, trots att KPA är bäst, ändå minskade är en följd av den dystra utvecklingen på aktiemarknaden.

För mer information kontakta

Bertil Repfennig, vd KPA AB, tel: 08-665 48 49, 0734-39 33 06
KPA Pressjour, tel: 0734-39 33 86

)