KPA nyanställer

2003-03-07

KPA anställer Björn Selander och Eva Johansson som led i ny satsning.

Björn Selander har anställts som affärsutvecklingschef på KPA AB. Björn kommer närmast från SPP där han ansvarade för SPPs produkter. Innan SPP arbetade Björn under många år på Skandia bland annat som aktuarie. När Skandia bestämde sig för att utmana de försäkringsbolag som sysslade med kollektivavtalad försäkring fick Björn i uppdrag att bygga upp denna verksamhet. Detta resulterade i Skandias Tjänstepensions Program, vilket tog upp konkurrensen med såväl SPP som KPA AB om kollektivavtalad försäkring.

Björn börjar sin anställning på KPA AB i slutet av mars 2003.

Eva Johansson har anställts som aktuarie på KPA AB. Eva kommer närmast från SPV där hon tjänstgjorde som aktuarie. Eva har mångårig erfarenhet vad gäller statliga och kommunala pensioner. Hon har tidigare arbetat med försäkringsteknik inom både Skandia och Wasa.

Eva börjar sina anställning på KPA AB den 1 juni 2003.
- Vi är glada över att Björn och Eva vill börja hos oss. Båda har mångårig branscherfarenhet som är av stort värde för oss, säger Bertil Repfennig, vd på KPA AB.

För mer information kontakta

Bertil Repfennig, vd KPA AB, tel: 08-665 08 39, 0734-39 33 06
KPA Pressjour, tel: 0734-39 33 86

)