Etikseminarium

2003-01-31

Under hösten 2002 pågick en debatt om svenska kommuner och deras investeringar i flera av världens största krigsindustrier, samtidigt som de har etiska riktlinjer för sina placeringar.

Detta är ett både svårt och kontroversiellt område där det finns många definitioner och åsikter. Vi inbjuder här till föreläsning och debatt i detta ämne som vi hoppas ska leda till fördjupade kunskaper och en intressant diskussion. Ämnet berör många på ett eller annat sätt. Inbjudna är personal- och ekonomichefer som arbetar inom kommuner och landsting, samt media.

Tisdagen den 18 februari på Konferensanläggningen Polstjärnan, Sveavägen 77 i Stockholm.
12.00-13.00 Samling och lunchsmörgås
13.00-16.00 Föreläsning och diskussion som leds av:

Lennart Koskinen, Domprost Teol dr och forskare med företagsetiska frågor som specialitet samt
Tomas Brytting, docent i företagsekonomi, verksam vid Akademin för etik i arbete.

Vi har även bjudit in ett antal politiker och profiler inom området för att få fler aspekter belysta.

16.00-18.00 ca Vi avslutar eftermiddagen med en lättare buffé och förhoppningsvis givande diskussion.

Anmäl dig gärna till carina.ahlberg@kpa.se om du kommer. Det kostar inget att deltaga i seminariumet. Meddela även om du stannar och äter.

Varmt välkommen!

Wiveka Looström
Vd KPA Kapitalförvaltning

KPA Pressjour, tel: 0734-39 33 86
Wiveka Looström, tel: 08-772 82 57, 0708-31 62 66

)