KPA först med ny metod att fördela avkastningen

2004-06-30

Som första icke-vinstutdelande bolag inför KPA den 1 juli 2004 en ny metod att fördela avkastningen på tillgångarna. I fortsättningen kommer KPAs avkastning att fördelas på de enskilda försäkringarna varje kvartal. Pensionsspararna kommer därmed löpande att kunna följa värdeutvecklingen på sitt pensionssparande. KPA har informerat Finansinspektionen om den nya metoden.

- Den här metoden innebär fördelar för kunderna, eftersom såväl positiv som negativ avkastning snabbt fördelas ut på de enskilda försäkringarna kvartalsvis i efterskott. Det medför att KPA inte längre kommer att bygga en ofördelad buffert. På så sätt gynnas ingen pensionssparare på någon annans bekostnad och ingen behöver riskera att KPA måste sänka värdet på pensionssparandet för förändringar som inträffat tidigare än det senaste kvartalet, säger Bertil Repfennig, vd i KPA.

Fördelar avkastningen varje kvartal

Hädanefter ska det samlade värdet på pensionskapitalet i kundernas försäkringar vara detsamma som värdet på KPAs tillgångar vid slutet av varje kvartal. Med andra ord ska KPAs konsolidering vara 100 procent.

Förändringen gäller traditionell premiebestämd pensionsförsäkring. Införandet av den nya metoden påverkar inte utbetalningen av pensioner och inte heller försäkringens garanterade pensionsbelopp.
- Vi är stolta över vår nya, rättvisa metod att fördela KPAs avkastning. Våra kunder ska veta att vi håller vad vi lovar, säger Bertil Repfennig.

För mer information kontakta

Bertil Repfennig, vd KPA, tel: 08-665 48 49, 0734-39 33 06
KPA Pressjour, tel: 0734-39 33 86 

)