Fortsatt stora framgångar, premieinkomsterna upp med över 20 procent

2005-02-24

KPAs premievolymer nådde en rekordhög nivå 2004. Ökningen blev över 20 procent och den totala premieinkomsten blev 6 671 miljoner kronor. I kombination med sjunkande driftskostnader gjorde detta att resultatet för KPA blev över förväntan.

2004 blev ett bra år för KPA. Premievolymerna ökade kraftigt och den totala premieinkomsten blev 6 671 miljoner kronor (5 507 mkr 2003).
- Det är mycket glädjande att notera den kraftiga ökningen av premievolymerna, säger Bertil Repfennig, vd i KPA.

Driftskostnaderna är fortsatt låga och jämfört med föregående år sjönk de både i förhållande till förvaltat kapital och till premieinkomster. Driftskostnadsprocenten, som visar hur stor andel av premierna som går till att täcka omkostnaderna, var 3,7 procent (4,2 procent 2003) i KPA Pensionsförsäkring AB. Det är en för branschen mycket låg siffra.
- KPA strävar efter att hålla låga avgifter på våra pensionsförsäkringar. Det kan vi också göra tack vare de låga driftskostnaderna, säger Bertil Repfennig. 

Pensionsspararna är fortsatt vinnare i KPA

De drygt 700 000 kommun- och landstingsanställda som har sin tjänstepension placerad i KPA kan glädjas åt att KPA är det livbolag där pensionspengarna utvecklats bäst under de senaste åren. En tusenlapp som placerades i en traditionell pensionsförsäkring i KPA år 2001 är idag värd 1 120 kronor.

Kapitalavkastningen blev med andra ord fortsatt god 2004 och uppgår till 6,4 procent i KPA Pensionsförsäkring AB (6,9 procent 2003) och till 6,1 procent i KPA Livförsäkring AB (5,6 procent 2003). Totalt förvaltat kapital har utvecklats planenligt med en ökning på 7,4 miljarder kronor under året. Det förvaltade kapitalet uppgick vid årsskiftet till 30,4 miljarder kronor (23 miljarder 2003).

Det tekniska resultatet i försäkringsbolagen liksom rörelseresultatet i administrationsbolagen ligger på fortsatt bra nivåer. Det är den goda kapitalavkastningen men även de höga premieinkomsterna och låga driftskostnaderna som bidrar till detta. Resultatet för KPA Pensionsförsäkring uppgick till 1 653 miljoner kronor (1 465 mkr 2003).

Ny konsolideringspolicy en fördel för kunderna

Den 1 juli 2004 införde KPA Pensionsförsäkring AB en ny konsolideringspolicy, som innebär att KPAs avkastning fördelas kvartalsvis till kundernas pensionsförsäkringar. Efter tredje och fjärde kvartalet 2004 påfördes försäkringarna en positiv avkastning på 1,57 respektive 2,21 procent. Detta innebär att KPA Pensionsförsäkring ABs konsolidering som planerat ligger på hundra procent.
- I och med den nya metoden att fördela avkastning har KPA Pensionsförsäkring AB inte någon ofördelad buffert. Att löpande fördela avkastningen är både tydligt och rättvist och innebär i längden att ingen sparare gynnas på någon annans bekostnad, säger Bertil Repfennig.

Till det gångna årets positiva händelser hör också den utmärkelse som Årets liv- och fondförsäkringsbolag, som KPA för andra året i rad fick av tidningen Affärsvärlden.

För mer information kontakta

Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49

)