KPA Pension fördelar 300 miljoner kronor till pensionsspararna

2005-10-25

KPA Pensions kunder får dela på ytterligare 300 miljoner kronor efter tredje kvartalet. Det betyder att pensionsspararna det senaste året har fått 2,4 miljarder i avkastning, eller hela 10,5 procent.

Avkastningen på KPA Pensions tillgångar blev 1,2 procent det tredje kvartalet 2005. I pengar motsvarar det 300 miljoner kronor, som nu fördelas direkt in på försäkringarna hos alla som sparar i en traditionell pensionsförsäkring i KPA Pension.

KPA Pension har under det senaste året fördelat 2,4 miljarder kronor direkt till pensionsspararna.
- Under den senaste tolvmånadersperioden har vår avkastning till pensionsspararna uppgått till hela 10,5 procent. Därmed är vår avkastningsränta högst bland försäkringsbolagen under motsvarande period, säger Tommy Kindberg, chefaktuarie i KPA Pensionsförsäkring.

Rättvis metod att fördela avkastningen

KPA Pensions målkonsolidering är alltid är 100 procent. För att uppnå detta fördelas vid varje kvartalsskifte den avkastning som KPA haft på tillgångarna sedan förra fördelningen gjordes. Till skillnad mot de flesta andra pensionsbolagen har KPA Pension alltså inte en återbäringsränta utifrån vad man trorâ att avkastningen ska bli, utan fördelar i stället avkastningen på tillgångarna direkt till kundernas försäkringar varje kvartal.
- Det här är en rättvis och tydlig metod. Våra kunder kan hela tiden följa värdet på sina försäkringar och riskerar inte att råka ut för några obehagliga överraskningar långt i efterhand, säger Tommy Kindberg. 

För mer information kontakta:

Tommy Kindberg, chefaktuarie KPA Pensionsförsäkring, tel 08-665 06 68,
0734-39 33 54
Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)