Stor oro inför pensionen bland kommun- och landstingsanställda

2005-11-09

Kommun- och landstingsanställda är synnerligen oroade för ålderdomen. De tror inte att samhällets resurser räcker till pensionerna. Nästan samtliga tror att pengarna inte räcker till de ökande behoven inom äldreomsorgen. En klar majoritet tror att de får det sämre än dagens pensionärer och oroar sig för hur de ska klara sin privatekonomi.

Det visar en undersökning som KPA Pension gjort om vad kommun- och landstingsanställda vet om sin pension och hur de känner inför den.  De flesta kommun- och landstingsanställda är fortfarande dåligt insatta i hur pensionssystemet fungerar. Bara fyra av tio vet att de har en kollektivavtalad tjänstepension som arbetsgivaren står för.
- Behovet av utbildning och pedagogisk information är fortfarande väldigt stort. Inte minst eftersom undersökningen visar att så många känner stor oro inför framtiden, säger Niklas Nordström, marknadsdirektör i KPA Pension.

Nio av tio anställda i kommunsektorn tycker att det är viktigt att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att klara pensionerna. Men lika många, hela 90 procent, säger sig inte veta om arbetsgivaren har vidtagit några sådana åtgärder.
- Den här undersökningen visar hur viktigt det är att arbetsgivarna vidtar åtgärder för att säkra de framtida pensionerna - och att de talar om det för sin anställda, säger Niklas Nordström.

250 miljarder kronor i skuld

Tillsammans med undersökningen publicerar KPA Pension en rapport om pensionsskulden i kommuner och landsting. Den sammanlagda oredovisade pensionsskulden inom kommuner och landsting är 250 miljarder kronor och den långsiktiga betalningsförmågan varierar starkt. När 40-talisterna nu börjar gå i pension blir skuldbördan för tjänstepensionerna allt tyngre.
-För att klara kostnadsökningen krävs en långsiktig plan, annars riskerar pensionerna till tidigare anställda att tränga ut annan kommunal verksamhet, som vård, skola och omsorg, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension. 

För mer information kontakta: 

Bertil Repfennig, vd, tel 08-665 48 49, 0734-39 33 06
Niklas Nordström, marknadsdirektör, tel 08-459 92 29, 0734-39 34 70
Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37 

)