KPA får rekordaffär på över 100 miljoner

2005-05-19

KPA har vunnit sin hittills största pensionsaffär. 32 kommuner och tre kommunalförbund i Skåne, med sammantaget 90 000 anställda, har upphandlat pensionspartner för de närmaste åren. Affären är värd över 100 miljoner kronor om året i löpande premier.

- Vi är mycket glada att vi fått det här uppdraget. KPA har ett genuint bra rykte bland kommunerna. Det här är ett kvitto på att vi visat gott resultat när vi tidigare ansvarat för Skånekommunernas pensionsadministration, säger Bertil Repfennig, vd i KPA.

Den skånska upphandlingen gäller både pensionsadministration och försäkringslösningar. Dessutom ska KPA administrera valet av tjänstepensionens individuella del. Inlösen av intjänad pensionsrätt enligt äldre avtal ingår också. KPA vann upphandlingen för samtliga ingående delar.
- Vår gedigna kunskap om kommunala pensioner avgjorde affären till vår fördel. Ingen av våra konkurrenter kan uppvisa den kompetens och erfarenhet som vi har, säger Bertil Repfennig.

Avtalet med Skånekommunerna löper till den 31 december 2008 och kan förlängas i ytterligare två år.

För mer information kontakta

Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49, 0734-39 33 06
Niklas Nordström, marknadsdirektör KPA, tel 08- 459 92 29, 0734-39 34 70

)