Bra att Ericsson säljer vapentillverkningen

2006-06-12

KPA Pension ser positivt på att Ericsson säljer sin vapentillverkning. Det innebär att KPA Pension i framtiden kommer att kunna investera i Ericsson i samtliga portföljer.

KPA Pensions etiska regler har hittills hindrat alla investeringar i Ericsson, eftersom dotterbolaget Ericsson Microwave System tillverkar flygburna radarsystem avsedda för militärt bruk, d v s i krig.
- Det är glädjande att Ericsson nu säljer all vapentillverkning. Detta gör det möjligt för oss att placera våra sparares pensionspengar i Ericsson, som är ett kvalitetsbolag, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

KPA Pension utgår ifrån vad kunderna anser i sina placeringsregler. Kunderna är mycket tydliga på denna punkt. Nära tre av fyra tar avstånd ifrån att deras pensionspengar investeras i företag som tillverkar vapen, även om produktionen enbart utgör en mindre del, något som varit fallet i Ericsson.

För mer information kontakta:

Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-665 48 49
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 

)