KPA Pension fördelade över två miljarder till pensionsspararna under 2005

2006-01-24

KPA Pensions kunder fick dela på 2,36 miljarder kronor i avkastning under 2005. Uttryckt i procent betyder det att avkastningen förra året blev 10,17 procent.

Det fjärde kvartalet 2005 blev avkastningen på KPA Pensions tillgångar 1,9 procent. I pengar motsvarar det 460 miljoner kronor, som nu fördelas direkt in på försäkringarna hos alla som sparar i en traditionell pensionsförsäkring i KPA Pension.

KPA Pension fördelade under 2005 över två miljarder kronor direkt till pensionsspararna.
- Under det senaste året uppgick vår avkastning till pensionsspararna till hela 10,17 procent. De kan med andra ord glädja sig åt att pensionssparandet utvecklats synnerligen väl, säger Tommy Kindberg, chefaktuarie i KPA Pensionsförsäkring.

Rättvis metod att fördela avkastningen

KPA Pensions målkonsolidering är alltid är 100 procent. För att uppnå detta fördelas vid varje kvartalsskifte den avkastning som KPA Pension har haft på tillgångarna sedan förra fördelningen gjordes. Till skillnad mot de flesta andra pensionsbolagen har KPA Pension alltså inte en återbäringsränta utifrån vad man tror att avkastningen ska bli, utan fördelar i stället avkastningen på tillgångarna direkt till kundernas försäkringar varje kvartal.
- Det här är en rättvis och tydlig metod. Våra kunder kan hela tiden följa värdet på sina försäkringar och riskerar inte att råka ut för några obehagliga överraskningar långt i efterhand, säger Tommy Kindberg.

För mer information kontakta:

Tommy Kindberg, chefaktuarie KPA Pensionsförsäkring, tel 08-665 06 68, 0734-39 33 54
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)