KPA Pension justerar garantiräntan

2006-03-23

KPA Pension har beslutat att sänka garantiräntan för traditionell pensionsförsäkring från 2,75 procent till 2,25 procent. Detta för att på sikt kunna ge ökad avkastning på pensionskapitalet.

Förändringen gäller enbart premiebestämda pensionsförsäkringar och för nya inbetalningar efter den 1 mars 2006.

- Den här justeringen innebär att vi kan få möjlighet att placera friare. Exempelvis kan vi då snabbare parera upp- och nedgångar på aktiemarknaden. Självfallet siktar vi på att ge våra pensionssparare en högre långsiktig avkastning på deras sparkapital, säger Tommy Kindberg, chefaktuarie i KPA Pension.
- Det allmänt låga ränteläget talar också för en försiktig garantiränta.

Under 2005 fick KPA Pensions kunder dela på 2,36 miljarder kronor i avkastning. Uttryckt i procent betyder det att avkastningsräntan förra året blev 10,2 procent.

För mer information kontakta:

Tommy Kindberg, chefaktuarie KPA Pensionsförsäkring, tel 08-665 06 68, 0734-39 33 54
Birgitta Hammarström, presschef, KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)