Hyllad reklamfilm om minor fördubblar intresset att spara i KPA Pension

2007-06-01

Dubbelt så många vill pensionsspara i KPA Pension. Det är effekten av bolagets känsloväckande reklamfilm om minor i tv under fyra veckor i april och maj.

KPA Pensions reklamfilm om minor har temat Vad gör dina pensionspengar just nu? Budskapet är att KPA Pension inte investerar pensionsspararnas pengar i vapenindustrin allt enligt kundernas önskemål. Reklamfilmen illustrerar hur en personmina tillverkas, säljs och läggs ner i jorden i ett land långt borta. Parallellt filmas en liten pojke på väg till skolan. Till slut möts deras vägar.

Hela sju av tio svarar i den uppföljande mätningen att reklamen vänder sig till dem. Och intresset att pensionsspara i KPA Pension har alltså ökat med 100 procent.
- Det visar att vårt budskap verkligen har gått hem. Filmen ska väcka känslor och skapa engagemang om vad det innebär att tillverka och använda vapen. Inte minst vill vi visa att det finns ekonomiska drivkrafter bakom. Pensionspengar kan göra nytta eller skada. KPA Pension har ett tydligt uppdrag att investera pensionsspararnas pengar etiskt med omtanke om människa och miljö. Samtidigt ska vi naturligtvis ge långsiktigt trygga pensioner, säger Lena Strand, kommunikationschef i KPA Pension.

Reklamfilmen om minor hyllas nu i Cannes, där den gått till final i kategorin "Broadcast". Det är filmens regissör Jesper Ohlsson som har tagit sig in på shortlist i Young Director Award. Vinnare utses den 20 juni. Bakom filmen står reklambyrån Abby Norm och byråproducenten Copeland.

För mer information kontakta:

Lena Strand, kommunikationschef KPA Pension, tel 08-665 06 61 Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)