KPA Pension får kraftigt ökade premieinkomster

2007-04-03

KPA Pensions traditionella försäkring får mer än 400 miljoner kronor i ökade premieinkomster 2007 än 2006. Och fondförsäkring får 20 miljoner kronor mer. Det visar nya siffror från valcentralerna PV och Electum.

I dagarna redovisar valcentralerna PV och Electum siffror för den stora årliga förmedlingen av premier för den kommunala tjänstepensionen, KAP-KL.
Totalt förmedlas premier för hela 11 miljarder inom den kommunala sektorn, varav PV får 8.8 miljarder kronor, en ökning med 1,2 miljarder. Av dessa får KPA Pension preliminärt in 400 miljoner kronor mer i traditionell försäkring och 20 miljoner mer i fondförsäkring 2007 än under 2006.

Ungefär hälften av PVs ökning, 600 miljoner kronor, beror på att en del kommuner och landsting har valt att betala in premier även för 1998/99. Det innebär att fler anställda får bestämma över en större del av sina pensionspengar. Den andra hälften av de ökade insättningarna beror på löneökningar och liknande.

De nya siffrorna från slutet av mars pekar på att KPA Pensions budget kommer att överträffas med 200 miljoner kronor för helåret för traditionell försäkring. För fondförsäkring blir resultatet 45 miljoner kronor över budget.
KPA Pension kommer därmed att totalt förvalta ett pensionskapital på 51 miljarder kronor.
- Resultatet är oerhört positivt för oss. Det visar att allt fler kunder uppskattar våra sparprodukter, både traditionell försäkring och fondförsäkring. En förklaring är troligen att våra administrationskostnader är låga, en annan att vi är det enda pensionsbolaget med enbart etiska placeringar. Våra undersökningar visar att allt fler anser att det är viktigt att ta hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter när deras pensionspengar placeras. Våra kunder tror på oss som en långsiktig och trygg pensionsförvaltare, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

För mer information kontakta:

Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49 Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)