KPA Pension slopar provision till mäklare

2007-04-19

- Försäkringsmäklare kostar pengar. Och de är sällan helt oberoende. Därför har KPA Pension beslutat att slopa provision till mäklare, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

För ett år sedan använde knappt några kommuner mäklare för tjänstepensioner. I dag anlitar uppskattningsvis 15-20 kommuner mäklare för sina upphandlingar.
- Mäklartjänster är aldrig gratis. Någon måste alltid betala. I dag tar försäkringsbolaget och försäkringstagarna kostnaden. Vi måste tänka om. De som köper tjänsten ska betala för den, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

KPA Pension har därför fattat ett principiellt beslut som innebär att KPA Pension ska betrakta försäkringsförmedlare, det vill säga mäklare, som kundens ombud. Resultatet blir att KPA Pension slopar provision till mäklare. Beslutet innebär att KPA Pension kommer att avstå ifrån att lämna anbud i de fall mäklaren, helt eller delvis, får provision eller annan ersättning från de bolag som ska utvärderas.
- Helt oberoende försäkringsmäklare är sällsynta. Tyvärr känner mäklare ofta av trycket att rekommendera ett visst pensionsbolag främst för att det betalar den största provisionen till mäklarbolaget och mäklaren. Om det finns en sådan ekonomisk drivkraft är risken stor att upphandlingen snedvrids. Då finns en risk för att kommunerna och deras anställda inte får den bästa pensionslösningen, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

KPA Pension driver nu frågan att alla dolda mäklarprovisioner slopas, även om det ännu inte rör sig mer om någon miljon kronor totalt. I Danmark och Finland är provisioner helt förbjudna och i Norge rekommenderar försäkringsbolagens branschorganisation att bolagen inte ska betala ut provisioner.
- Självfallet påverkas inte KPA Pensions service av att provisioner slopas oavsett om kunden väljer att anlita mäklare eller inte. Varken priser på eller innehållet i KPA Pensions produkter och tjänster påverkas heller. Det lovar vi, säger Bertil Repfennig.

För mer information kontakta:

Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49 Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)