KPA Pensions kunder: 3 av 4 begriper pensionsbeskeden

2007-08-28

Enbart 4 procent av KPA Pensions kunder tycker att pensionsbeskeden är svåra att läsa. Tvärtom råder det stor enighet om att informationen är lätt att förstå. Det visar KPA Pensions egna undersökningar från i år.

KPA Pensions kunder finns inom kommuner och landsting. Tre av fyra kunder anser att pensionsbeskeden är lätta att förstå. Lika många säger att de kommer ihåg att de läst informationen. Tre av fyra kunder säger också att de sammantaget är positiva till de olika delarna av pensionsbeskeden. Det visar en undersökning från januari 2007.

Endast en liten grupp på 4,2 procent av KPA Pensions kunder finner pensionsinformationen svår. Detta i motsats till en undersökning av Alecta, där fyra av fem inte förstår pensionsbeskeden. Alecta påstår också att bara en av fem läser pensionsbeskeden. Intresset bland KPA Pensions kunder är klart större. Nära 9 av 10 som sett utskicket har också läst igenom det.
- Vi lyssnar hela tiden på våra kunder för att löpande kunna förbättra vår kundinformation. Senast i november 2006 skickade vi ut ett förenklat pensionsbesked, enligt kundernas önskan. Det är resultatet av det arbetet som har gett ett så positivt utslag i vår undersökning i januari 2007, säger Lena Strand, kommunikationschef KPA Pension.

I Alectas undersökning påstås felaktigt att de anställda i kommuner och landsting inte får något besked om sin förmånsbestämda pension. KPA Pension skickar varje år ut ett särskilt besked om den förmånsbestämda pensionen.
- Våra kunder gillar den information de får ifrån oss. Dessutom uppskattar de att vi tydligt redovisar att vi enbart placerar deras pengar enligt etiska regler, till nytta för människa och miljö, säger Lena Strand.

För mer information kontakta:

Lena Strand, kommunikationschef, KPA, tel 08-665 06 61 Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)