KPA Pension avvisar kritik från Skandia

2007-10-19

DN uppger i en artikel i dagens tidning att Skandia anmält KPA Pension till Finansinspektionen för vilseledande redovisning av avkastningen. KPA Pension har blivit felaktigt angripet och avvisar därför denna kritik. KPA Pension har följt reglerna för redovisning av avkastning.

Felaktig uppgift om anmälan till Finansinspektionen

När KPA Pension på morgonen kontaktat FI så har de inte mottagit någon anmälan från Skandia. Med andra ord är DNs uppgift om Skandias anmälan felaktig.

KPA Pension har följt reglerna för redovisning av avkastning

- Vi har följt de regler för beräkning och redovisning av avkastning som Finansinspektionen har beslutat. Dessutom har våra revisorer granskat redovisningen säger Karin Friberg, vice vd och ekonomidirektör i KPA Pension

Oseriös smutskastning

- Vi är uppriktigt förvånande över att DN medverkar till Skandias smutskastning av KPA Pension utan att ge oss möjlighet att kommentera sakfrågan. Jag anser att den smutskastning som Skandia ägnar sig åt strider mot god branschsed. Skandia borde fokusera på att marknadsföra sitt eget bolag stället för att försöka dölja sina egna problem genom att angripa en konkurrent felaktigt. Dessutom är rubriken i DN vilseledande eftersom detta inte handlar om marknadsföring utan om redovisning av avkastning, säger Karin Friberg vidare.

Öppen redovisning av avkastningen till kunderna

Kunderna blir kontinuerligt informerade om faktisk avkastning genom KPA Pensions hemsida och de årliga värdebeskeden som skickas till alla kunder.

Totalavkastning och avkastnings-/återbäringsränta skiljer sig åt i alla bolag

DN uppger att KPA Pensions totalavkastning och avkastningsränta skiljer sig åt och att Skandia anser att det vilseleder kunderna.
- Jag blir mycket förvånad över detta påhopp eftersom totalavkastning och avkastnings-/återbäringsränta är olika saker som beräknas på olika sätt. Det borde Skandia veta, säger Karin Friberg. Det är bara att titta på Skandias egen redovisning.

För mer information kontakta:

Karin Friberg, vice vd KPA Pension, tel 08-665 05 89
Lena Strand, kommunikationschef, tel 08-665 06 61, 0734-39 34 51
Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)