KPA Pension har halverat utsläppet av koldioxid

2007-02-11

KPA Pension har lyckats sänka sitt koldioxidutsläpp med 51 procent under åren 1998- 2006. Samtidigt har antalet anställda ökat med 38 procent. Dessutom sparar KPA Pension pengar på miljöarbetet.

1998 blev KPA Pension miljöcertifierat, enligt ISO 14001 – det första finansiella bolaget i Europa. Sedan 2000 är bolaget i praktiken koldioxidneutralt och planterar träd i VI-skogen som mer än väl ”äter upp” den mängd koldioxid som släpps ut.

-Vi har uppnått vårt resultat genom att ta tåg istället för bil och använda fjärrvärme och fjärrkyla. Och inte minst genom att vi har de anställda med oss. Mer än nio av tio medarbetare svarade nyligen att vi lever som vi lär i bolaget. Lika många av våra pensionssparare anser att det är viktigt att engagera sig i miljöfrågor. Det säger Rolf Wikander, miljöchef i KPA Pension och ansvarig för KPA Pensions miljörevision.

För att sätta siffran 51 procent i ett sammanhang kan följande nämnas:
  • EUs mål (Kyoto) från 1990 till 2010 är att minska koldioxiden med totalt 8 procent
  • Sveriges mål från 1990 till 2010, en minskning på 4 procent totalt (Sverige hade bättre utgångsläge än övriga EU)

Med andra ord har KPA Pension under kortare tid, 1998-2006, minskat utsläppet med 51 procent totalt - utan att göra avkall på kvaliteten. Under 2007 ska bolaget dessutom köpa s k CDM-rättigheter (Kyotoprotokollet) som motsvarar de faktiska utsläppen för att också formellt klassas som klimatneutralt.
- Resultatet av vårt miljöarbete är entydigt positivt, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension. Vi spar inte enbart miljön utan även pengar, exempelvis genom effektivare upphandlingar. Lågt räknat har våra nuvarande upphandlingar minskat våra kostnader med 5 procent per år, det vill säga 2 miljoner kronor. Förhoppningsvis får vi fler efterföljare bland de övriga företagen i framtiden.

För mer information kontakta:

Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49
Rolf Wikander, miljöchef KPA Pension, tel 08-665 06 30
Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)