KPA Pensions nya rapport: Klimathotet oroar tre av fyra svenskar

2007-05-07

Stormar och översvämningar skrämmer svenskarna. Tre av fyra mellan 21 år och 59 år oroar sig över klimatförändringarna. KPA Pensions rapport ger delvis ett annat resultat än tidigare undersökningar. Och en av tio svenskar bidrar redan till bättre miljö genom att pensionsspara etiskt.

Rädslan för klimatförändringarna är påtaglig i Sverige. Det visar KPA Pensions nya undersökning som har besvarats av 1200 personer, 21-59 år, över hela landet. Resultatet är entydigt den stora majoriteten är orolig. Kvinnor är mer oroliga än män speciellt de under 40 år. Endast 4 procent är inte alls oroliga. Detta är tvärtemot en stor EU-undersökning som presenterades i mars, där hela 19 procent av svenskarna sade sig inte vara oroliga.

KPA Pensions nya rapport visar också att de flesta är beredda att själva agera för att förbättra miljön. Nästan alla, 95 procent, säger att det är viktigt att engagera sig. Den populäraste åtgärden är att källsortera sina hushållssopor. Mer än tre av fyra källsorterar och nästan lika många anstränger sig för att minska sin egen energianvändning. Drygt en av tre bidrar till miljön genom att handla ekologiska varor, nästan lika många köper lokalproducerat. Även här märks en skillnad mellan könen. Fler kvinnor än män handlar miljömedvetet, oavsett var de bor i landet och hur gamla de är.

Däremot visar resultatet att knappt någon köper utsläppsrätter, trots att flera flygbolag erbjuder detta. Bara 1,4 procent köper och makulerar utsläppsrätter. Samtidigt bidrar en av tio till en bättre miljö genom att pensionsspara etiskt.
- Det är positivt att så många svenskar är miljömedvetna och själva agerar för att förbättra miljön. Inte minst uppskattar jag att hela en av tio pensionssparar etiskt. Det visar att vårt långsiktiga miljöarbete ligger helt rätt i tiden. Redan 1998 blev KPA Pension miljöcertifierat och sedan dess har vi lyckats med att mer än halvera vårt koldioxidutsläpp. Och vi är det enda pensionsbolag som enbart erbjuder etiska placeringar, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension.

För mer information kontakta:

Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49
Birgitta Hammarström, presschef, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)